1721; Den 15de J¨lij; Hermann¨s, zoon van Jans J¨rgen Potgieter en Cornelia Bota. Get¨ojgen de O¨ders selfs.

Bookmark and Share