1721; Den 4de October; Petr¨s, zoon van Davidt Zenecal, en Maria Magdalena D¨p¨is. Get¨ijgen de O¨ders selfs.

Bookmark and Share