1722; Den 15de Febr:; Maria Elisabeth, Doghter van Francois Lo¨ies Miga¨lt en Maria Maghdalena Niel. Get¨ijgen de o¨der selfs.

Bookmark and Share