1722; Dito [Den 29ste Maart]; Sophia, Doghter van Coenraad Scheper en Maria Bota; Getłygen Johannis Bota, Anna van Merven.

Bookmark and Share