1722; Den 24ste Maij; Johannis, soon van Jacob Noortje en Margrita Mouton. Getuijgen Anna Verwije.

Bookmark and Share