1722; Den 31ste Maij; Elisabeth, Doghter van Charel Duplies en Cicilia Maarseveen. Getuijgen Jacob en Maria Teron

Bookmark and Share