1722; Dito [Den 4de October]; Andries, zoon van Christiaan Gobreght en Sara Gaus. Getuijgen Johanna De Clerk.

Bookmark and Share