1723; Den 28ste Dito [Febr]; Susanna, doghter van Pieter Lombert en Martha F[ourie]; Getuijgen Claudine Lombert.

Bookmark and Share