1723; Dito [en 25ste Dito (April)]; Barent zoon van Andries Ga¨s en Johanna Conterma[N]. Getuijgen Christiaan Gobreght en Jannetje De Klerk.

Bookmark and Share