1723; Den 10de Dito [October]; Cornelia, Doghter van Jan Jacob en Anna Agneta getuijgen de Ouders Selfs.

Bookmark and Share