1723; Dito [Decembr]; Elizabeth, doghter van Anthonie Lombert en Johanna Snijman. Getuijgen is [H. van Helsdingen] en E. Snijman

Bookmark and Share