1723; Dito [Den 5de Decembr]; Christina, Doghter van Koenrat Schepers en Maria Bota. Getłygen Pieter Willmse en Maghtelt van Merven.

Bookmark and Share