Anno 1725; Den 4 Maart door den Eerw: heer Henricus Beck dedoop. Kint, Johannes; Vader Anthonij Lombaart; Moeder Johanna Snijmans; Getuijgen Jan Harmensen Potgieter, Marija Katharina van Eden

Bookmark and Share