Den 21 October 1725; K: Christiaan; V: Thomas Eijsman; M: Marija Bock; G: De ouders zelve

Bookmark and Share