Den 27 Junij 1727; K: Barent; V: Pieter Booijens; M: Geertruijt Blom; G: De Ouders zelve

Bookmark and Share