Den 14 September 1727; K: Ijzabella; V: Hans J¨rrien Potgieter; M: Cornelia Bota; G: Pieter Barentzen Blom, Katharina De Beer.

Bookmark and Share