Den 4 Januarij 1728; K: Willem; V: Willem Bootha voor de beboorte des kints overleden; M: Katharina Pijl; G: Barent Pijl, Marija Katharina Bootha

Bookmark and Share