Den 15 A¨g¨st¨s 1728; K: Pieter; V: Jan Jo¨bert; M: Marija van Wijk; G: Pieter Jo¨bert De O¨de, Elizabeth Richarde

Bookmark and Share