Den 10 Julij 1729; K: Jan Pieter; V: Lambert¨s Slicher, Bedienaar des Goddelijken Woords alhier; M: Sophia van der Bijl; G: Pieter La¨rens, Geertr¨ijt van der Bijl weduwe van Harman¨s van Brakel.

Bookmark and Share