Den 21 Aůgůstůs 1729; K: Regina Barbarina; V: Barnardt van Billion M: Marija Waltůs, G: Jochem Postůmůs, Elsje Katharina Beů.

Bookmark and Share