Den 6 November 1729; K: Klaas; V: Johannes Voslo; M: Gerbreght Hersen; G: Johannes Botma, Anna Marija Kr¨ijsman.

Bookmark and Share