Ao 1730; Den 8 Dito [October]; Glodine, de Vaeder Gerrit van Hoeting, de Moeder Glodine Lombarrt, de Getuyge Andries du Toyt en Martha Rousseau.

Bookmark and Share