Ao' 1732. Den 13de dito [Januarij]; Pieter; Pieter Bezuijdenhout, Maria Bootha; Wijnand Bezuijdenhout ende Maria Boota, sijn huijsvrouw

Bookmark and Share