1732; item [20 Julij]; Schalk Wilmse; Wilhelm van Heeren, Martha van der Merven; Schalk Wilmse van der Merven; Magteld van der Merven.

Bookmark and Share