1732; item [7de 7br]; Hester; Anthony Nortje en Maria Magdal. Pienaar; Salomon Pinaar en Anna Durand.

Bookmark and Share