Anno 1717; Den 10 Jan¨arij; Hendrik Neef Johnman van Drakenstein met Dirkie Helmes, weduwe van wylen Cnoetze, mede aldaar.

Bookmark and Share