1717; Den 14 Dito [Februarij]; Willem van Staden van utrecht Jongman.- met Cornelia Venter can Cabo. Jonge Doghter.

Bookmark and Share