Anno 1717; Den 18 April; Johannis Olivier, Jongman van Cabo met Helena Burger Jonge Doghter meede aldaar.

Bookmark and Share