Anno 1718; Den 23 dito [Janr]; Arent Gildenhuijzen weduwenaar metz Maria Dirkse van Cabo.

Bookmark and Share