Anno 1718; Dito [Den 2 Jan.] Jan Jacobze jongman van Cabo met Agneta Pietersze jonge Dogter mede aldaar.

Bookmark and Share