Anno 1718; Den 2 Jan. Johannes Vosloo. Jongman van Cabo. Gerbrigh Herffst Jonge Doghter meede aldaar.

Bookmark and Share