Anno 1718; Den 9 Dito [Jan.] Pieter Ro¨x, jongman van Cabo, met Susanna DeVillers Jonge Dogter mede aldaar.

Bookmark and Share