Anno 1719; Den 19 Novb. Francois Smit van Cabo, jongman met Maria van Staden Jongedogter.

Bookmark and Share