Anno 1719; Den 22 Octbr. Mathijs Eesehoff jongman met Elisabeth Vivie, wed. Labat.

Bookmark and Share