Anno 1720; Den 25 Feb. Daniel Marais. Jongman van Drakenstein met Aletta Ro¨sso¨w jonge Doghter mede van Daar.

Bookmark and Share