Den 4 November 1725. Jan Bliga¨t van Amsterdam Soldaat in dienst der E. Companije. J.M. met Anna R¨ssa¨ van Cabo de Goede Hoop. Wed¨we van wylen den Heer Daniel H¨got.

Bookmark and Share