Den 8 September 1726. Willem ban de Vyver van Haarlem. Borger aan Drakensteyn weduwenaar met Maria Vivier van Kaap de Goede Hoop weduwe van wylen Hendrik Olivier.

Bookmark and Share