Den 9 Junij 1727. Door my aan Stellenbosch getrouwd. Andries Monk van Kaap de Goede Hoop Borger aan Drakensteijn met Aletta Gerrits van Kaap de Goede Hoop. N.B. deze Bruijt hade op haar arm onder het trouwen ons zelve dus to egten een kint genaamt Anna; 't welk aan Stellenbosch was gedoopt den 12 May 1726.

Bookmark and Share