Den 26 October 1727. Zyn door my aan Stellenbosch getrouwd Willem Esterhuyzen van Cabo de Goede hoop Borger aan Stellenbosch met Johanna Carelsz van der Burg van Cabo voornoemdtz. N.B. deze bruyt had op haar arm onder het trouwen, om het Zelve dus te egte een kind genaamt Johannah. [Johannes??]

Bookmark and Share