Den 25 January 1728. Zyn door my aan Stellenbosch getrouwd; Johannes Keyts van Camper. vere Provisioneel adsistent [uderuth] der E. Compagney weduwnaar. Met Marija Coetze van Cabo de Goede Hoop weduwe wylen Jan Hendrik Stempel Mulder.

Bookmark and Share