Den 15 Augustus 1728… Gerret van Hoeting; van Amsterdam Borger aan Drakenstein J.M. met Claudina Lombart van Cabo de Goede hoop weduwe van wylen David du Bisson.

Bookmark and Share