Den 5 September 1728 door my aan Stellenbosch getrouwt. Martinus Tuleman van Delfs haven Borger aan Kaap de Goede Hoop met Margaretha Harting van Cabo de goede hoop weduwe wylen Jan Rogier van Monsnaije.

Bookmark and Share