Den 31 October 1728 door my aan Stellenbos getrouwt Jan Ultjes van Laar van Oostvriesland Scheepstimmerman in dienst der E. Compagnijs aan Cabo de Goede Hoop J.M. met Geertruydt van Emmenes van Cabo de Goede Hoop J.D.

Bookmark and Share