Den 3 July 1729. Pieter Bissieux van Middelburg in Zeelandt Borger aan Kaap de Goede Hoop J.M. met Marya Coetze can Cabo de Goede Hoop, Laatst weduwe van wylen den provisionele [Adjutant,] Johannes Keyts

Bookmark and Share