Den 31 Julij 1729. Jacobus Burger, can Cabo de Goede Hoop, Borger aan Drakensteyn. J.M. met Geertruyt Scheepers can Cabo voornoemt. J.D.

Bookmark and Share