Den 8 Januarij 1720. Hendrick Lodewyk Widerholt van Cabo de Goede Hoop. Borger aan Stellenbos. J.M. met Geertruyt Loos van Cabo voornoemt wedewe wylen Adam Albertyn.

Bookmark and Share