Den 22 January 1730 door my aan Stellenbosch getrouwt Willem Craffort van Uytregt geregts Borg aan Kaap de Goede Hoop J.M. met Rachel Joubert van Cabo de Goede Hoop. J.D.

Bookmark and Share