Den 1 Januarij 1730. Pieter Bezuydenhout van Cabo de Goede Hoop Borger aan Drakensteyn. J.M. met Marya Botha van Cabo voornoemt weduwe wylen Coenraat Schepers.

Bookmark and Share