Den 23 [May] [1734]. Barend Artois van Harlem burger aan Cabo J.M. met Aga[t]ha Amiraals van Amsterdam Weduwe wylen den Burger Jacobus Henning.

Bookmark and Share