Deze naarvolgende personen syn, gelijblykt nyt een inleggent papiershe [Overgerlagen]. 9 May [1734]. Jan Theron Jongman met Maria Pretorius.

Bookmark and Share