Den 26 10br [1734]. Pieter Hoogens van Blokziel weduwenaar met Maria Marais wed. van wylen Pieter Talifer.

Bookmark and Share