Den 8 May [1735] Hrbanus Sollerman van Muhlbeck Burger aan Drakensteijn J.M. met Maria Sellier van Cabo weduwe van wylen Johannes Obertus.

Bookmark and Share