D.D. [Den 17 April 1735]. Johan Hendrick De Wits van Hessen Cassel borger aan Drakensteijn. J.M. met Johanna Margaretha van Deventer, weduwe van wylen Philip Snyman.

Bookmark and Share